ချစ်သူရှိတဲ့အရပ်

ကြယ်တွေလင်းတယ်
ပန်းတွေသင်းတယ်
သောကကင်းတယ်။

#NOe

Posted in He

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *